Ekonomická správa

Vedení účetnictví

 • Vedení podvojného účetnictví spojeného se správou nemovitosti.
 • Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta.
 • Vedení pokladní knih.
 • Běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů.
 • Sestavení účetní závěrky.
 • Mzdová a personální agenda statutárních orgánů.
 • Roční zpráva o hospodaření.
 • Zpracování daňového přiznání, jeho podání za společenství vlastníků. Shromažďování podkladů k daňovým přiznáním, např. daň z příjmu, DPH, daň z nemovitosti, včetně jednotek označovaných jako garážová stání a sklepy v nemovitosti.
 • Včasné předkládání platebních příkazů na úhradu daní.
 • Rekonstrukce účetnictví pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a majitelů nemovitostí.

Předpisy záloh

 • Příprava, zajištění a kontrola předpisu plateb pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.
 • Udržování aktuální evidence jednotek a všech jejich údajů potřebných pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních nákladů apod. 
 • Evidence nákladů na provoz nemovitosti (opravy a údržba společných částí domu, služby spojené s provozem a správou, pojistné apod.), kontrola a úhrada dodavatelských faktur.
 • Vyhotovení předpisu záloh a vystavení výpočtových listů.
 • Úprava záloh na služby při změně při změně způsobu jejich tvorby nebo výše.
 • Rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně.
 • Vymáhání dlužných plateb, zasílání a předávání upomínek, příprava platebních rozkazů a příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání.
 • Obsluha SIPO.

Ostatní

 • Pasivní nahlížení na bankovní účet klienta za účelem kontroly provedených plateb a pořizování výpisů.
 • Realizace finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta dle pokynů mandanta.