Ostatní služby

Právní oblast

  • Zajištění zastupování zájmů klienta na základě plné moci.
  • Zajištění auditu uzavřených smluv.
  • Zajištění vymáhání dlužných plateb a přípravy podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
  • Zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin.
  • Zajištění služeb advokáta.

Inženýrská oblast

  • Průběžné hodnocení stavu nemovitostí včetně podávání návrhů na nutné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce.
  • Zajišťování rozsáhlejších oprav, údržby a rekonstrukcí nad rámec běžné údržby správcem, podle klientem schválených návrhů. Zajištění stavebně technického dozoru.
  • Organizace výběrových řízení. Přijímání a hodnocení nabídek ve spolupráci s klientem. Zajištění přípravy smlouvy na míru s vybraným uchazečem.