Reference

Společnost FACILITY Time, s.r.o. byla založena v červnu 2016. Jednatel společnosti má několikaleté zkušenosti se samosprávou domu U Hostavického potoka 722, Praha 9 a získané znalosti a dovednosti poskytuje dalším společenstvím vlastníků jednotek i bytovým družstvům.

Komplexní správu nemovitosti zajišťujeme pro:

  • SVJ Slezská 80
  • SVJ U Hostavického potoka 787
  • BD, U Hostavického potoka 765
  • BD, Vidlák 721