Naše služby

Poptáváte správu objektu?

Pomůžeme Vám
Kontakt
Poznámky
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Společnost FACILITY Time, s.r.o. zajišťuje správu objektů v Praze a okolí. U nás si můžete seskládat služby na míru podle vašeho přání a potřeb. Zajistíme vám komplexní služby týkající se správy objektů včetně souvisejícího právního servisu tak, aby byl zajištěn hladký chod provozu vašeho domu. Vybírat můžete nejen z následujících celků, ale i dílčích služeb jejichž výčet může být rozšířen dle požadavku klienta.

Zajistíme mimo jiné i vzdálenou správu objektu, která je vhodná pro společenství vlastníků jednotek, kde funguje samospráva. V tomto případě je požadován pouze poradní hlas v odborných záležitostech, případně "pouhé" vedení účetnictví včetně ročního vyúčtování.

Rádi poskytneme našim klientům vždy něco navíc, například v případě převzetí správy objektu provedeme revizi cen služeb spojených s provozováním bytových domů, a zajistíme organizaci výběrového řízení dle požadavku klienta.

Technická správa

Evidence, revize a opravy Smluvní provádění revizí vyhrazených technických zařízení dle příslušných norem a dalších platných technických a zákonných předpisů, sledování doby platnosti revizí, ostatních technických lhůt a zajištění odstranění zjištěných závad. Provádění pravidelných technických prohlídek nemovitostí a zajišťování odborných posouzení jejich stavu. Zajištění a odstranění drobných oprav nemovitosti. Sledování a evidence... » Více...

Ekonomická správa

Vedení účetnictví Vedení podvojného účetnictví spojeného se správou nemovitosti. Vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů klienta. Vedení pokladní knih. Běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů. Sestavení účetní závěrky. Mzdová a personální agenda statutárních orgánů. Roční zpráva o hospodaření. Zpracování daňového přiznání, jeho podání za společenství vlastníků... » Více...

Podpora orgánů SVJ

V oblasti podpory orgánů společenství vlastníků (SVJ) poskytujeme komplexní služby. Nabízené služby jsou vhodné nejen pro SVJ, která si chtějí dělat správu domu sami a potřebují pouze poradit v odborných záležitostech, ale i doplnění činností, kterou orgány SVJ musí vykonávat. Podpora orgánů SVJ Účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění... » Více...

Ostatní služby

Právní oblast Zajištění zastupování zájmů klienta na základě plné moci. Zajištění auditu uzavřených smluv. Zajištění vymáhání dlužných plateb a přípravy podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání Zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin. Zajištění služeb advokáta. Inženýrská oblast Průběžné hodnocení stavu nemovitostí včetně podávání návrhů na nutné rozsáhlejší opravy, úpravy či... » Více...