Podpora orgánů SVJ

V oblasti podpory orgánů společenství vlastníků (SVJ) poskytujeme komplexní služby. Nabízené služby jsou vhodné nejen pro SVJ, která si chtějí dělat správu domu sami a potřebují pouze poradit v odborných záležitostech, ale i doplnění činností, kterou orgány SVJ musí vykonávat.

Podpora orgánů SVJ

  • Účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem.
  • Komunikace s vlastníky ohledně záloh a vyúčtování.
  • Zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze bytového družstva, včetně kontroly účastníků, přípravy a zpracování hlasování a pořízení zápisu ze shromáždění. Případně i řízení členských schůzí a shromáždění vlastníků.
  • Poskytnutí ekonomického a právního poradenství, s možností vypracování stanov pro společenství vlastníků a bytová družstva nebo provedení revizí nákladů dodávaných služeb.
  • Poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávce energií a služeb.
  • Poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované nemovitosti, v případě žádosti výboru, jeho zastupování při řešení pojistných událostí.
  • Vzdálená správa nemovitosti pro společenství vlastníků, jejíž součástí je vedení účetnictví, vedení předpisů záloh a úhrad, roční vyúčtování služeb a poskytnutí pomoci formou odborné konzultace.
  • Udržování a aktualizace informativních nástěnek umístěných ve společných částech nemovitosti.
  • Evidence pojistných událostí, zajištění odstranění pojistných událostí.